Polityka prywatności

 1. Wszystkie wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Stron internetowych.
 3. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Właściciela i jednocześnie Administratora Strony, tj. Sprzedającego.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Produktów jest Administrator.
 5. Ilość zbieranych danych osobowych ograniczona jest do niezbędnego minimum i służą one jedynie do identyfikacji osób odwiedzających Stronę celem realizacji zamówień, w tym do procesowania rozliczeń online i offline i obsługi posprzedażnej. Dane te zawierają informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 6. Dla ochrony prywatności poszczególnych osób mogą zostać zmienione imiona i dane osobowe Użytkowników i innych osób, których wypowiedzi oraz zdjęcia zostały zamieszczone na Stronie.
 7. W zakresie uzasadnionym charakterem Produktów, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie innych danych osobowych. W regulaminie danych Produktów i/lub Usług mogą zostać wskazane inne dane osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Produktów i/lub Usług.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i Produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 9. Każdy Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z właściwej ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Strona korzysta z systemu Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies” – plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika Strony w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jedynie, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa.
 11. Właściciel Strony używa plików „cookies” do przechowywania informacji na temat preferencji Użytkowników Strony. Pliki te przechowują: osobiste ustawienia Użytkownika oraz propozycję automatycznego wypełniania pól formularzy.
 12. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wyżej wymienionych zasad.
 13. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.